+48 669 484 348 | pawelbojda@wp.pl | Pon-Pt 8:00-18:00

PROJEKTY BUDOWLANE

– kompleksowe wykonanie projektu do uzyskania pozwolenia na budowę

– wykonawstwo projektów do zgłoszenia budowy

– adaptacje gotowych projektów

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

– opracowanie koncepcji

– analiza funkcjonalności

– analiza możliwości wykonania zgodnie z przepisami prawa

PROJEKTY WYKONAWCZE

– analiza możliwości wykonawczych projektów

– opracowanie technologii wykonania

PROJEKTY WARSZTATOWE

– opracowanie dokumentacji technicznej

– opracowanie specyfikacji materiałowych

– opracowanie specyfikacji technologicznych

NADZORY BUDOWLANE

– pełnienie funkcji kierownika budowy

– zapewnienie nadzoru BHP na placu budowy

– odbiory ilościowe robót budowlanych

– odbiory jakościowe robót budowlanych

– prowadzenie dokumentacji budowy

– weryfikacja zgodności robót z dokumentacją projektową

NADZORY INWESTORSKIE

– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

– odbiory ilościowe robót budowlanych

– odbiory jakościowe robót budowlanych

– weryfikacja harmonogramów wykonania robót budowlanych

– analiza kosztowa w procesie realizacji inwestycji

– reprezentowanie inwestora w procesie budowlanym

NADZORY INSPEKTORSKIE

– reprezentowanie inwestora, wykonawcy w procesie realizacji zadania technicznego

– wykonywanie odbiorów robót nie wymagających pozwolenia na budowę

– odbiory robót i zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami SIWZ

– weryfikacja zgodności z przepisami prawa

ANALIZY

– statyka konstrukcji ogólnobudowlanych

– statyka konstrukcji i urządzeń dla wysokich temperatur – 450°C

– projektowanie konstrukcji dla wysokich temperatur – 450°C

– projektowanie dla skrajnych warunków pracy konstrukcji

– optymalizacje konstrukcji

– adaptacja konstrukcji

– bezpieczeństwo konstrukcji

KOSZTORYSY

– budowlane

– inwestorskie

– wykonawcze

UTRZYMANIE 

– przeglądy obiektów

– prowadzenie obiektów

– doradztwo remontowe

KONSTRUKCJE SPECJALNE (statyka i projektowanie)

– urządzenia odpylające elektrofiltry (ESP), filtry workowe, kombinowane

– konstrukcje wsporcze urządzeń

– komunikacje, dostępy serwisowe, konstrukcje transportowo-dźwigowe

– kanały spalin

NADZORY INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

– nadzór wykonawczy konstrukcji przemysłu energetycznego, hutniczego

TŁUMACZENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH

– ANGIELSKI – CZESKI

Close Menu